Category

જુદું કંઇક

જુદું કંઇક

પછી જો..

પહેલા મને શું હતું ખબર છે; મને એમ હતું કે એક ને એક વસ્તું કર્યે રાખવી કેટલી બોરીંગ હશે, કોઇ પકાઉ માણસ જ એકને એક કામ વર્ષો સુધી કર્યે રાખી શકે બાકી મારા જેવો ‘કંઇક નવું-કંઇક નવું’ના કીડાવાળો જો કોઇ…

Continue reading
જુદું કંઇક

આને….??

ઘણાએ કે’છે, લખવાનું ન મૂકીશ, ચાલું જ રાખજે, સારું લખે છે; ક્યાંકથી ભૂખ, ક્યાંકથી સુખ તો વળી ક્યાંકથી લાળ ટપકે છે, રાખ ખરે છે, કંકુ ઝરે છે, ક્યાંક ભળભળ બળે છે, ક્યાંક ખળખળ વહે છે, અંદર સુધી ચૂભે છે, અંદર…

Continue reading